Grand Biriyani & Fast ....

No:388, Kamaraj Nagar Main Road, Avadi, Chennai - 600 071

9884058535 / 9

more